​GTR车队 九月份拟定参与(主持)联运活动名单

2020-09-03

GTR VTC 九月份拟定参与(主持)联运活动名单:

9月9号GTR主办VTC事件活动;

9月11号参加TRT主办的VTC事件活动;
9月18号参加雪途 VTC事件活动;
9月20号参加第6次星座计划事件活动;

9月25号参加第26次联盟事件活动;
9月26号参加凌霄车队周年庆活动。
具体信息当天公布,希望大家合理安排时间,积极参与,谢谢!

GTR队标.jpg


分享